Starosta obce Kotešová

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 07.01.2013
 
 PhDr. Mgr. Peter Mozolík                                 
                
 starosta obce Kotešová 
 tel: 041/5575843
 email: peter.mozolik@kotesova.info, starosta@kotesova.info, ocukotesova@kotesova.info
 
 
              

Vážení návštevníci stránky obce Kotešová,                                                               

Táto internetová stránka je oficiálnou internetovou stránkou obce Kotešová a je zriadená z dôvodu objektívneho informovania občanov, návštevníkov, ako aj poskytovania dôležitých tlačív, informácií a oznamov o obci Kotešová.