Zástupca starostu obce Kotešová - Peter Jandačka

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 10.01.2011
 
Kompetencie:
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení má zástupca starostu obce Kotešová: Peter Jandačka