Hasičská súťaž o pohár starostu obce Kotešová

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 01.08.2011
 
     Dňa 30. 7. 2011  o 10 hod. sa uskutočnila HASIČSKÁ  SÚŤAŽ o pohár starostu obce Kotešová,na ihrisku v obci Kotešová a to v dvoch disciplínach:
1. požiarny útok
2. prekážková štafeta
    
     Víťazom súťaže v kategórii žien (štartovali dve ženské družstvá) sa stalo družstvo žien z obce Kolárovice a na 2. mieste skončilo družstvo žien Petrovice - Setechov.
 
     V kategórii mužov štartovalo 9 družstiev. Na 1. mieste skončilo družstvo DHZ Kotešová, na 2. mieste družstvo DHZ Brodno a na 3. mieste družstvo DHZ Mojšová Lúčka.
 
      Výbor Dobrovoľného požiarneho zboru v Kotešovej Vám touto cestou ďakuje za veľkú účasť.