Hasičská súťaž

Autor: Stanislav Klobucký, Zverejnené: 03.06.2013
V nedeľu 2.6.2013 sa uskutočnila v Rašove hasičská súťaž, ktorej sa zúčastnili aj dve družstvá z Obecného hasičského zboru v Kotešovej. Družstvo mužov obsadilo v silnej konkurencii 9. miesto a družstvo mladých dorasteniek obsadilo 3. miesto. Obidvom družstvám patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu obce a hasičského športu.