Verejné obstarávanie na kúpu osobného motorového vozidla - zákazka s nízkou hodnotou

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 13.02.2012