Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 Dočasné obmedzenie alebo o zákaz užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v obc

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 24.03.2015