Všeobecné záväzné nariadenia obce Kotešová 2012

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 22.07.2013