Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej dňa 31.10.2014

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 04.11.2014