Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej dňa 10. februára 2012

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 14.02.2012