Projekt poľsko-slovenskej spolupráce.

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 30.04.2013
      V sobotu 27. 4. 2013 zástupcovia obce Kotešová a Základnej organizácie SZZ v Kotešovej navštívili poľskú obec Stryszawa, ktorá je partnerom obce Kotešová v projekte poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. Starosta obce predstavil prezentáciu obce Kotešová z  historického, kultúrneho a regionálneho hľadiska. Oboznámil poľských kolegov so zložkami fungujúcimi v našej obci, priblížil kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sa konajú každý rok a poukázal na niektoré prírodné a turistické zaujímavosti, nachádzajúce sa v blízkozsti našej obce. Poľskí partneri nám predstavili projekty, ktoré ich obec realizuje, zaviedli nás do múzea drevených hračiek, ktorých výroba má v obci Stryszawa dlhoročnú tradíciu. Okrem toho mám predviedli vybavenie a mechanizáciu svojho dobrovoľného hasičského zboru.