TRVALÝ POBYT (základné informácie pre občana)

Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 09.12.2011
 
     Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je ... celé v PDF prílohe