Adresa stavebného úradu

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 10.02.2011
      Pre Obec Kotešová vybavuje všetky náležitosti súvisiace s rozhodnutiami v oblasti stavebných  povolení zamestnanec Obce Kotešová:

            Ing. Veronika Palková, ktorá sídli na adrese:
 
            Bytča, Námestie SR 5
           
 
            t.č: 0911 525 298