Profil verejného obstaravateľa

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 01.02.2016

Profil verejného obstarávateľa sa nachádza na internetovej adrese:

https://www.evoservis.sk/kotesova/

Obec Kotešová
013 61 Kotešová 325
IČO:  00321389
DIČ:  2020626454
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. Bytča
Číslo účtu: 1713166451/0200

IBAN: SK52 0200 0000 0017 1316 6451