I. stretnutie heligonkárov v obci Kotešová - 8. 6. 2014 o 14.00

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 02.06.2014

Obecný úrad v Kotešovej Vás srdečné pozýva na I. ročník -  Stretnutie heligonkárov v Kotešovej, ktorý sa uskutoční v drevenom altáne za kultúrnym domom v Kotešovej dňa 8. júna 2014 o od 14.00 hod. do 18.00 hod. Vstup je zdarma. O občerstvenie bude postarané. Na uvedenom stretnutí sa predstaví približne 55 heligonkárov z Kotešovej a zo širokého okolia z okresov Bytča, Žilina, Čadca, Púchov, Považská Bystrica, Martin a Nitra. V prípade nepriaznivého počasia sa uvedená akcia uskutoční v sále kultúrneho domu.