I. ročník - stretnutie heligonkárov v Kotešovej

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 11.06.2014
Obecný úrad v Kotešovej zorganizoval za prekrásneho počasia dňa 8. 6. 2014 v čase od 14.00 do 18.00 hod. I. ročník -  Stretnutie heligonkárov v Kotešovej, ktorý sa uskutočnil v drevenom altáne za kultúrnym domom v Kotešovej. Na uvedenom stretnutí sa predstavilo 50 heligonkárov z Kotešovej a zo širokého okolia z okresov Bytča, Žilina, Čadca, Púchov, Považská Bystrica, Martin a Nitra. Uvedenú akciu sprevádzal slovom a hudbou p. Ján Melota z Kotešovej.