Výročná členská schôdza ZO SZZ.

Autor: Jozef Komada, Zverejnené: 29.05.2012
      V nedeľu 27.5.2012 sa v zasadacej miestnosti Kultúrneho domu v Kotešovej uskutočnila výročná  členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Kotešovej. Na tejto schôdzi sa zúčastnili členovia ZO SZZ a hostia Ing. Ľudovít Deák tajomník OV SZZ v Žiline a starosta obce Kotešová PhDr. Peter Mozolík. Predseda miestnej organizácie Jozef Komada predniesol výročnú správu za rok 2011 a p. Anton Mravec prečítal správu revíznej komisie za rok 2011. Na tejto schôdzi bol schválený plán činnosti a rozpočet základnej organizácie na rok 2012. Ďakujeme všetkým členom, ktorí sa na výročnej členskej  schôdzi zúčastnili.