Plánovaná výstavba kanalizácie a vody v obci Kotešová

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 06.03.2014
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy je potrebné vypísať v dvoch exemplároch a doručiť na Obecný úrad v Kotešovej do 30.06.2014 v úradných hodinách.