Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej dňa 26.06.2015

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 30.06.2015