Rekonštrukcia Domu smútku v Kotešovej

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 30.06.2015
Obec Kotešová v dobe od 30. 4. 2015 do 30. 6. 2015 uskutočnila stavebné práce na rekonštrukcii Domu smútku v Kotešovej v celkovej hodnote 34000.-€ a to z dotácie z rozpočtu SR a z rozpočtu obce Kotešová. (viď. fotogaléria v prílohe: Dom smútku v Kotešovej pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii)