VZN č. 5/2015 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a v centre voľného času - schválené

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 14.09.2015