Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a doplnku č. 2 Územného plánu obce Kotešová

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 27.05.2015