Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk na projektovú dokumentáciu k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kotešovej

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 11.02.2016