08.10.2015 - Klub dôchodcov - zájazd do Prahy

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 11.03.2016
       V dňoch  08. - 10. 09. 2015 sa uskutočnil trojdňový zájazd do Prahy. Ďakujeme p. Ľubke Vojtíškevej rod. Pollákovej za zabezpečenie ubytovania. Veľká vďaka patrí aj našej sprievodkyni p. Eve Kupr.