Vyhodnotenie súťaže na vypracovanie ŽoNFP pre projekt: "Nadstavba materskej škôlky v Kotešovej"

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 16.03.2016