Pozvánka na VČS

Autor: Stanislav Klobucký, Zverejnené: 28.12.2017
Výbor Obecného futbalového klubu v Kotešovej pozýva všetkých svojich členov, fanúšikov a širokú verejnosť na Výročnú členskú schôdzu OFK Kotešová.
 
VČS sa uskutoční v nedeľu 14.1.2018
 
o 10.00 hod.
 
v zasadačke OU v Kotešovej 
 
 
 
 
  Tešíme sa na hojnú účasť fanúšikov