Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej dňa 29.4.2016

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 05.05.2016