Váľanie mája.

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 30.05.2016
      V sobotu 28. mája 2016 sa pri pohostinstve "u Hozáka" uskutočnilo "váľanie mája". Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Kotešovej zhodili máj, ktorý celý mesiac vial nad dedinou. K dobrej nálade prispela živá hudba, muzikanti z obce Ján Melota, Ing. Vladimír Kováčik, Milan Majtán, Otto Mišura a Milan Hofer zahrali do spevu aj do tanca.