Medzinárodný deň detí v Kotešovej dňa 6. 3. 2016

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 06.06.2016

Dňa 3.6. 2016 sa na ihrisku Obecného futbalového klubu v Kotešovej za účasti starostu obce PhDr., Mgr. Petra Mozolíka a zamestnancov Obecného úradu v Kotešovej uskutočnil Medzinárodný deň deti v našej obci pre žiakov Základnej školy s materskou školou Kotešová 378 za prekrásneho slnečného počasia. Počas MDD boli predvedené ukážky zásahov oddelenia kynológie z OR PZ v Žiline, ukážky zásadu DHZ Kotešová a Hlboké pri hasení požiaru. Deti počas celého dňa využívali dva „skákacie nafukovacie gumené hrady“ na zábavu. Neskôr sa uskutočnil turnaj dievčat vo vybíjanej - žiačky 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka. Víťazom sa stali žiačky 8. ročníka. Vo futbalovom turnaji chlapcov zvíťazili žiaci 8. ročníka. Najlepším strelcom futbalového turnaja sa stal žiak 9. ročníka Dárius Poláček, ktorý obhájil toto 1. miesto z roku 2015. Všetci boli ocenení množstvom sladkostí a vecných cien. Obecný úrad v Kotešovej touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli na hodnotné ceny a atrakcie:

FAGUS SK, s.r.o., manželia Salayovci,  BAJAKOV Kotešová – Peter Jandačka, Peter Barčák,  Mepack SK, s.r.o. Kotešová p. Brodňan, Jozef Žilinčár, Kotešová, Kovo výroba Ľuboš Tichý, RedOSTA média Ján Medvedík, Anton Daniš Kotešová, Jozef Beňo Kotešová, UNI JAS Ján Janec, AD Trans Alojz Dornák, Saláš Kotešová p. Hudec, Peter Mičian Bytča, Autoservis Branislav Balala, Mepack SK, s.r.o. Kotešová p. Brodňan