Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, ktoré sa bude konať dňa 31.01 2017

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 18.01.2017