Hasičská súťaž o pohár starostu obce Kotešová.

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 31.07.2017
 
      Obecný úrad v Kotešovej a Dobrovoľný hasičský zbor Kotešová usporiadali Medzinárodné hasičské preteky v požiarnom útoku  o Pohár starostu obce Kotešová,  ktoré sa uskutočnili v sobotu dňa 29. 7. 2017  na ihrisku Obecného futbalového klubu Kotešová. Súťaže sa zúčastnili okrem domácich hasičov a hasičov našej partnerskej obce z Poľska z gminy Stryszawa, aj hasiči dobrovoľných hasičských zborov z okresu Bytča a Žilina.