Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kotešovej, ktoré sa bude konať dňa 16.11. 2017

Autor: Jozef Komada, Zverejnené: 03.11.2017