Výročná členská schôdza DHZ Kotešová

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 20.12.2017
Dňa 17. 12. 2017, t. j. v nedeľu, sa uskutočnila Výročná členská schôdza v zasadačke OÚ v Kotešovej za účasti 15 členov DHZ Kotešová. Predseda DHZ p. Pavol Gáč predniesol správu o činnosti DHZ v Kotešovej za rok 2017, kde vyzdvihol dosiahnutie veľkých úspechoch v hasičských súťažiach a pomoci obci Kotešová pri živelných pohromách. Veliteľ Územnej úradovne DPO v Bytči p. Štefan Chlebina vyzdvihol činnosť DHZ v tomto roku pri rôznych aktivitách v okrese Bytča a taktiež poďakoval obci Kotešová a najmä starostovi obce za pomoc, ktorú dáva ÚU DPO Bytča. Starosta obce Kotešová PhDr. Mgr. Peter Mozolík taktiež poďakoval všetkým prítomným hasičom a hasičkám z DHZ Kotešová za príkladnú reprezentáciu obce Kotešová na rôznych súťažiach, ale aj za pomoc, ktorá im vyplýva zo zákona pri ochrane zdravia a majetku občanom a to najmä pri povodni z kanalizácie pred pohostinstvom " U Adama" zo dňa 28. apríla 2017, kedy tu v kuse odpracovali 22 hodín. Starosta obce ďalej uviedol, že dlhodobo stagnuje záujem mladých ľudí v našej obci o túto dobrovoľnícku činnosť, ktorú musí obec Kotešová mať zo zákona zabezpečenú.  roku 2010 keď starosta obce nastúpil do funkcie, bolo 42 aktívnych hasičov a nemali pomaly žiadnu výstroj a výzbroj. Teraz majú všetko, avšak nemá kto túto prácu vykonávať. Preto touto cestou apeluje aj na našich mladých občanov, aby sa dobrovoľne prihlásili k DHZ a tým pomáhali našej obci.