ÚSPORA ENERGIÍ VO VEREJNÝCH BUDOVÁCH - relácia televízie TA3 - Biznis zo dňa 21. 12. 2017

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 23.12.2017

Obec Kotešová, po ukončení projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Kotešovej“ a viacnásobne vykonaných kontrolách, zameraných na verejné obstarávanie a financovanie projektu, ako aj kontroly výsledného energetického certifikátu, bola vybraná do relácie TA3 – Biznis,  ako ukážkovo vykonaný projekt úspory energie vo verejných budovách v rámci Slovenskej republiky, ktoré boli realizované v programe Kvalita životného prostredia v roku 2017, Slovenskou inovačnou a energetickou spoločnosťou, ktorá patrí pod Ministerstvo hospodárstva SR.

V texte dole je link na Archív TA3, kde po kliknutí sa Vám zobrazí video, na ktoré je potrebné kliknúť a po skončení reklamy nasleduje 15 minútový príspevok, kde o obci Kotešová je priebežne natočených viacero snímok, v rátane živého vstupu. Po kliknutí a spustení videa, je vpravo dole možnosť kliknúť na zobrazenie na celu obrazovku.

https://www.ta3.com/clanok/1118607/uspory-energie-vo-verejnych-budovach.html