VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - schválené

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 28.02.2018