Vyhodnotenie cenovej ponuky na dielo:Rekonštrukcia havarijného stavu strechy na budove Obecného úradu v Kotešovej.

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 26.03.2018