Zber biologicky rozložiteľného a stavebného odpadu.

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 18.05.2018
      Oznamujeme občanom, že na prenajatom pozemku za kultúrnym domom bol zriadený zberný dvor, kde sú pristavené kontajnery. Občania môžu do týchto kontajnerov priviezť drobný stavebný odpad (stavebnú suť, tehly, omietku, kvádre, betóny, hlinu bez papiera, plastov, dreva a kovu) v objeme dvoch až troch fúrikov a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (tráva, burina, posekané konáre, haluzina). Zberný dvor je otvorený každú sobotu a stredu od 9:00 do 13:00 v období od 01.04.2018 - do 31.10.2018.