Vyhodnotenie cenových ponúk na dielo: " Zabezpečenie stavebných prác s pojených s Doasfaltovaním miestnych komunikácii v a obecných plôch v obci Kotešová na rok 2018

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 19.06.2018