Hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 22.06.2018
      Dňa 18. 6. 2018 sa v kaštieli v Kotešovej konal jeden z koncertov hudobného festivalu  PRO MUSICA NOSTRA. Účinkovala popredná česká speváčka Jana Sýkorová v sprievode talentovaného organistu Pavla Svobodu. Zazneli  diela  z tvorby Antonína Dvořáka a Roberta Schumanna. Ďakujeme za krásny hudobný  zážitok umelcom, za sprostredkovanie  manželom Beláčkovcom a fotografovi Antonovi Sládekovi za fotografie.
 
 
   V prípade, že niektorá dotknutá osoba nesúhlasí s uverejnením fotografie, môže požiadať obec Kotešová o odstránenie obrazového záznamu z webovej stránky obce.