Žiaci v našej knižnici.

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 01.07.2019
     Na záver školského roka navštívili našu knižnicu žiaci prvého a druhého ročníka našej základnej školy pod vedením svojich
triednych učiteliek. Prváčikovia boli v knižnici po prvý krát, doniesli svoje výkresy, ktorými sme vyzdobli detskú časť knižnice, vypožičali si svoje prvé knižky a stali sa našími novými čitateľmi.
     Žiaci II. ročníka, pod vedením svojej pani učiteľky Mgr. Sakalovej pripravili pre knižnicu " Veľkú druhácku knihu o včelách a mravcoch." Knihu veľmi pekne ilustrovali a pútavo v nej opísali  život včiel a mravcov.
     Sme radi, že deti si vypožičali knižky, ktoré im budú robiť spoločnosť cez prázdniny.