Zber odpadového dreva

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 27.09.2019

    Vážení spoluobčania, obec Kotešová uzatvorila s prevádzkou T+T v Dolnom Hričove zmluvu o odoberaní dreva ako odpadu, čo znamená, že občania môžu do zberného dvora nostiť aj drevo, ktoré pochádza z nábytku alebo inej činnosti, avšak toto drevo musí byť zbavené všetkých kovových, plastových a látkových častí, ktoré sa tiež môžu v zbernom dvore samostatne odovzdať. To znamená, že kto chce vyhodiť skriňu, staré okná alebo gauč, musí ich rozobrať na menšie časti, demontovať kovové diely alebo čalúnenie a tak priniesť do zberného dvora v čase jeho prevádzky, teda v stredu alebo v sobotu. Kompletné nábytky ako gauče alebo skrine už nebude možné v obci inak vyhodiť. Občania ešte majú možnosť si tento odpad individuálne zaviezť na skládku v Mikšovej, kde ale musia za túto službu po odvážení odpadu zaplatiť.