Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 11.02.2020
 

228/55/2020

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov. 

      Obec Kotešová zastúpená starostom obce PhDr. Mgr. Petrom Mozolíkom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 

30,10% 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadov platná od 01.03.2020 do 28.02.2021 je  13,- €