Vyhodnotenie CP - „Zabezpečenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou elektroinštalácie v budove Materskej školy č. 505“ v Kotešovej

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 11.05.2020