Otvorenie základnej školy

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 25.05.2020

Oznamujeme rodičom žiakov, že od 1. júna sa obnovuje vyučovanie v .1. -5. ročníku. Aby dieťa mohlo byť zaradené na vyučovanie je potrebné vyplniť dotazník, ktorý rodičia nájdu na stránke edupage a  prvý deň priniesť vyplnené vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke školy.