Zmena režimu dopravy.

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 28.10.2020
Slovenská autobusová doprava a.s. Žilina oznamuje zmenu režimu dopravy:   
 
od 30.10.2020 bude prímestská doprava jazdiť v prázdninovom režime. Bližšie informácie na

https://www.sadza.sk/aktualita/726-zmena-rezimu-dopravy-od-30--oktobra-2020/