Majetkové priznanie starostu obce Kotešová

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 27.03.2020