Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 25.03.2021