Testovanie na COVID 19 dňa 01.05.2021

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 28.04.2021

V sobotu 1. mája 2021 sa uskutoční v obci Kotešová testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré bude  v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. a to na dvoch odberných miestach – Obecný úrad v Kotešovej č. 325 a v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378 v hlavnej budove. Testovanie prebehne v nasledovných časových etapách:

08.00 hod. – 12.00 hod. vykonávanie odberov na odbernom mieste

12.00 hod. – 13.00 hod. prestávka

13.00 hod. – 16.00 hod. vykonávanie odberov na odbernom mieste

Z organizačného hľadiska občania obce Kotešová budú rozčlenení na odber vzoriek podľa častí obcí v ktorých žijú.

Budova Obecného úradu v Kotešovej: - OM č. 1

V tejto budove budú vykonané odbery pre občanov miestnej časti Kotešová – Oblazov, Kopanice a Dolná Kotešová v čase od 08.00 do 16.00 hod.

Budova Základnej školy s materskou školou Kotešová: - OM č. 2

V tejto budove budú vykonané odbery pre občanov miestnej časti Kotešová – Buková a Horná časť obce Kotešová v čase od 08.00 do 16.00 hod.

Pri vstupe na odberné miesta budú občania vstupovať v poradí ako prišli, budú dodržiavať 2 metrové odstupy a budú plniť pokyny administratívneho pracovníka na vstupe do budovy. Uprednostnené v testovaní budú osoby, ktoré sú ZŤP a tehotné ženy.

Potvrdenie o výsledku testu bude pre obyvateľov okresu Bytča platné 14 dní.