Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 23.08.2021
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je možné doručiť na adresu Obec Kotešová 013 61 Kotešová 325 alebo elektronicky na lydia.frolova@kotesova.info do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.