Oznámenie o zatvorení Obecného úradu v Kotešovej

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 08.01.2021

Na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808/2020 z 31. 12. 2020, ktorým sa sprísňujú opatrenia a obmedzuje pohyb obyvateľov z dôvodu zhoršenia  pandemickej  situácie  na  území  SR  jeObecný úrad v Kotešovej od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021  Z A T V O R E N Ý. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte 041 55 75 843.

Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča je od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021  Z A T V O R E N Ý.V prípade potreby vybavenia stavebných dokumentácii kontaktujte starostov jednotlivých obci.

Obecná knižnica v Kotešovej je od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021  pre verejnosť zatvorená.